Clarificări cu privire la completarea planului financiar din planul de afaceri

09 august 2018

În vederea informării corespunzătoare a tuturor persoanelor interesate de participarea la concursul de planuri de afaceri organizat în proiectul Diaspora ReSTART, publicăm pe parcursul acestui articol o serie de clarificări cu privire la elaborarea planului financiar asociat întreprinderii (ultimul capitol din planul de afaceri).

1. Valoarea maximă ce poate fi solicitată pentru finanțare din fonduri europene este de 178.120 lei (40.000 de Euro la cursul de schimb din luna în care a fost redactat proiectul Diaspora ReSTART). Astfel, suma maximă ce poate completată în tabelul de la capitolul 8.1 (Plan general de finanțare a ideii de afaceri), în coloana Subvenție minimis, este de 178.120 lei.

2. În tabelul de la capitolul 8.2 (Bugetul proiectului) se vor completa doar cheltuielile pentru care este solicitat ajutorul de minimis. Din nou, suma maximă ce poate fi solicitată prin acest buget este de 178.120 lei, incluzând TVA.

3. Cheltuielile neeligibile asociate implementării planului de afaceri vor fi completate în tabelul de la capitolul 8.1 (Plan general de finanțare a ideii de afaceri), în coloana Contribuție proprieÎn plus, aceste cheltuieli vor fi reflectate și în fluxul de numerar (capitolul 8.3. Cashflow).

4. Având în vedere faptul că implementarea planurilor de afaceri va avea loc între lunile martie/aprilie 2019 și martie 2020, cheltuielile cu caracter repetitiv din buget (salarii, chirie, utilități, etc.) nu vor putea fi bugetate pentru mai mult de 12 luni. Menționăm faptul că bugetul proiectului (capitolul 8.2) nu poate include cheltuieli pentru perioada de monitorizare de 6 luni de după implementarea planului de afaceri (perioadă care începe în martie 2020). Începând cu acea perioadă, întreprinderile înființate în Diaspora ReSTART se vor susține exclusiv din resurse proprii.

5. Cheltuielile incluse în bugetul proiectului (capitolul 8.2) se supun plafoanelor stabilite prin intermediul regulamentului de concurs - anexa 7, revizuită conform corrigendumului nr. 1. Această anexă (lista cheltuielilor eligibile) poate fi accesată direct aici.

6. Este recomandat ca fiecare cheltuială din bugetul proiectului (capitolul 8.2) să fie detaliată și justificată în secțiunea dedicată din fiecare linie de buget, astfel încât să permită experților din juriu înțelegerea cât mai corectă a planului de afaceri. Prezentăm o serie de exemple în acest sens, cu rol de recomandare:

- Pentru achiziția unui set de echipamente se va proceda la detalierea fiecărei componente din acest set (nu se va bugeta 1 set de echipamente pentru întreaga valoare a tuturor echipamentelor, pe o singură linie din buget, fără detalii cu privire la componența acelui set);

- Pentru cheltuielile asociate salariilor se vor completa câte două linii pentru fiecare angajat (o linie pentru salariul net, o linie pentru contribuțiile asociate), cantitatea de pe fiecare linie fiind numărul de luni pentru care se solicită decontarea respectivelor cheltuieli salariale (maximum 12 luni).

7. Fiecare cheltuială inclusă în bugetul proiectului trebuie justificată în contextul activității principale (cod CAEN) pentru care este solicitată finanțarea.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României