Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunile mai puțin dezvoltate ale României de către românii din Diaspora.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 400 de persoane din Diaspora care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare.
3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 60 de start-up-uri.
4. Creșterea ocupării în regiunile mai slab dezvoltate ale României prin crearea a 120 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.
5. Promovarea inovării sociale prin incurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către cele 60 de întreprinderi finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului (în special în cadrul activității de mentorat).

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României