Clarificări cu privire la depunerea documentelor pentru concursul de planuri de afaceri

02 aprilie 2018

Ca urmare a feedback-ului obținut de la potențiali participanți la concursul de planuri de afaceri din proiectul Diaspora ReSTART, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) publică următoarea clarificare cu privire la regulamentul de concurs: persoanele care au fost înregistrate în grupul țintă al proiectului pentru participarea la cursul online dedicat dezvoltării competențelor antreprenoriale vor solicita persoanei din echipa de proiect care i-a asistat la înregistrare dosarul final pentru înscrierea în grupul țintă. Expertul din echipa de proiect va transmite un document tip .pdf, urmând ca participantul la concurs să încarce acest document în secțiunea dedicată din planul de afaceri (secțiunea 1, punctele 9.1, 9.2 și 9.3). 

Documentul poate fi împărțit în categoriile solicitate la fiecare dintre cele trei subpuncte (acte de identitate asociați, dovadă reședință în străinătate și documente studii/capacitate tehnică) și urcat separat SAU participantul poate încărca același document în toate cele trei subpuncte (document ce conține informații cu privire la 9.1, 9.2 și 9.3).

În ceea ce privește transmiterea fizică a documentelor (în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea online a planului), facem următoarea mențiune: toate persoanele care participă la concurs (indiferent dacă au participat sau nu la cursul online de formare antreprenorială în proiectul Diaspora ReSTART) vor transmite fizic către CNIPMMR întregul set de documente solicitate în regulament (la paginile 14-15 din acest document).

Pentru clarificări suplimentare cu privire la depunerea planului de afaceri vă invităm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: stefan.corcodel@smeprojects.ro.

Actualizat 06.08.2018.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României